BELGE/ FORM ADI

 1. YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

1.1          Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Başvuru Formu

1.2          Kurum İçi Yatay Geçiş Başvuru Formu

1.3          Kurumlar Arası Yatay Geçiş Başvuru Formu

1.4          Gelen Özel Öğrenci Başvuru Formu

1.5          Muafiyet Başvuru Talep Formu

 1. İLİŞİK KESME/DONDURMA FORMLARI

2.1          Kendi İsteği İle Kayıt Silme Başvuru Formu

2.2          Yatay Geçiş Giden Öğrenci İlişkisizlik Formu

2.3          Kayıt Dondurma Başvuru Formu

2.4          Giden Özel Öğrenci Başvuru Formu

 1. REKTÖRLÜK BAŞVURULARI

3.1          Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu

3.2          Yemek Bursu Başvuru Formu

3.3          Rektörlük Bursu Başvuru Formu

3.4          Harç İade Başvuru Formu

 1. BELGE TALEP BAŞVURULARI

4.1          Lise-Ön lisans Diploması Başvuru Formu

4.2          Uzaktan Belge Talebi Başvuru Formu

4.3          Disiplin Cezası Sorgulama Başvuru Formu

 1. DERSLER

5.1          Mazeretli Ders Kaydı Başvuru Formu

5.2          Ders Ekle/Sil Başvuru Formu

5.3          Ders Çakışma Bildirim İzin Formu

5.4          Üst Yıldan Ders Alma Başvuru Formu

5.5          Seçimlik Ders Değiştirme Başvuru Formu

5.6          Bitirme Tezi Başvuru Formu

 1. SINAVLAR

6.1          Not İtiraz Başvuru Formu

6.2          Mazeret Sınavı Talep Başvuru Formu

6.3          Tek Ders Sınavı Talep Başvuru Formu

6.4          GANO Yükseltme Sınavı Başvuru Formu

6.5          Azami Süre Sınav Başvuru Formu

 1. STAJLAR (Hazırlık Aşamasında)

7.1          ÖĞRENCİ FORMLARI

7.1.1      Staj Başvuru Formu

7.1.2      Staj Başvuru İptal Formu

7.1.3      Staj Defter Örneği Formu

7.1.4      Staj Gizlilik Taahhütnamesi

7.1.5      Genel Sağlık Sigortası Taahhütnamesi-1

7.1.6      Genel Sağlık Sigortası Taahhütnamesi-2

7.1.7      Staj Tamamlama ve Defter Teslim Formu

7.1.8      Öğrenci Özgeçmiş Formu

7.2          İŞYERİ FORMLARI

7.2.1      İşyeri Öğrenci Devam Takip Formu

7.2.2      İşyeri Öğrenci Genel Değerlendirme Formu

7.2.3      İşyeri Öğrenci Mesleki Değerlendirme Formu

7.2.4      İşyeri Kurum Değerlendirme Formu

7.2.5      İşyeri için Kurum/Bölüm Bilgilendirme Broşürü

7.3          BİRİM FORMLARI

7.3.1      İşyeri Denetleme Formu

7.3.2      Öğrenci İşyeri Değerlendirme Formu

7.3.3      Toplu Staj Değerlendirme Formu

7.4          DİĞER BELGELER

7.4.1      Birim Staj Süreç İşleyişi

7.4.2      Bölüm Staj Yönergesi

7.4.3      Birim Staj Yönergesi

7.4.4      Birim Staj Dosyası Hazırlama Yönergesi

 1. YAZ OKULU (Hazırlık Aşamasında)

8.1          GELEN ÖĞRENCİ

8.1.1      Ön Başvuru Formu

8.1.2      Başvuru Formu

8.1.3      Ders Değişikliği Başvuru Formu

8.1.4      Ders Değişikliği İptal Formu

8.1.5      Yaz Okulu Harç İade Formu

8.2          GİDEN ÖĞRENCİ

8.2.1      Başvuru Formu

8.2.2      Ders Değişikliği Başvuru Formu

8.2.3      Yaz Okulu İptal Formu

 1. KULÜPLER (Hazırlık Aşamasında)

9.1          Öğrenci Kulübü Kurma Başvuru Formu

9.2          Öğrenci Kulüpleri Kurucu Üye Formu

9.3          Öğrenci Kulüpleri Üye Formu

 1. ERASMUS (Hazırlık Aşamasında)

10.1       GELEN ÖĞRENCİ

10.1.1    Başvuru Formu

10.1.2    Katılım Belgesi

10.1.3    Nihai Rapor Formu

10.2       GİDEN ÖĞRENCİ

10.2.1    Başvuru Formu

10.2.2    Bilgi Formu

10.2.3    Protokol Formu

10.2.4    Yükümlülük Sözleşmesi Formu

10.2.5    Nihai Rapor Formu

10.2.6    Öğrenim Anlaşması Formu

10.2.7    Akademik Tanınma Belgesi

10.2.8    Öğrenci İntibak Dilekçesi

10.2.9    Bölüm İntibak Dilekçesi

10.2.10 Dönüşümü Yapılmış Transkript Başvuru Formu

 1. FARABİ (Hazırlık Aşamasında)

11.1       GELEN ÖĞRENCİ

11.1.1    Başvuru Formu

11.1.2    Katılım Formu

11.1.3    Nihai Rapor Formu

11.2       GİDEN ÖĞRENCİ

11.2.1    Başvuru Formu

11.2.2    Bilgi Formu

11.2.3    Protokol Formu

11.2.4    Ders Ekle/Çıkar Başvuru Formu

11.2.5    Yükümlülük Sözleşmesi Formu

11.2.6    Nihai Rapor Formu

 1. MEVLANA (Hazırlık Aşamasında)

12.1       GELEN ÖĞRENCİ

12.1.1    Başvuru Formu

12.1.2    Katılım Formu

12.1.3    Nihai Rapor Formu

12.2       GİDEN ÖĞRENCİ

12.2.1    Başvuru Formu

12.2.2    Bilgi Formu

12.2.3    Protokol Formu

12.2.4    Ders Ekle/Çıkar Başvuru Formu

12.2.5    Yükümlülük Sözleşmesi Formu

12.2.6    Nihai Rapor Formu

 1. ÇİFT ANA DAL (Hazırlık Aşamasında)

13.1       Başvuru Formu

13.2       Ders Muafiyeti Başvuru Formu

13.3       Ders Alma Formu

13.4       Diploma Talep Formu

 1. YAN DAL (Hazırlık Aşamasında)

14.1       Başvuru Formu

14.2       Ders Muafiyeti Başvuru Formu

14.3       Ders Alma Formu

14.4       Mezun Belgesi Talep Formu

 1. MEZUNİYET

15.1       Geçici Mezuniyet Belgesi Talep Başvuru Formu

15.2       Diploma Talep Başvuru Formu

15.3       Diploma Eki Başvuru Talep Formu

15.4       Yeni Mezun Anket Formu