Koordinatörlük Üyeleri

Koordinatörlük Üyeleri

Başkan Prof.Dr. Adem BAŞIBÜYÜK (Rektör Yrd.)

Üye Prof.Dr. Cem BAYGIN (Hukuk Fakültesi)

Üye Prof.Dr. M. Fatih ERTUGAY ( Mühendislik Fakültesi)

Üye Doç.Dr. Muzaffer OKUR (Eğitim Fakültesi)

Üye Doç.Dr. Ahmet BARAN (Mühendislik Fakültesi)

Üye Yrd.Doç.Dr. V. Aytekin SANALAN (Eğitim Fakültesi)

Üye Yrd.Doç.Dr. Mehmet GÜNER (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)